Για να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία Roaming Data Limits
θα πρέπει να συνδεθείτε στο δίκτυο της COSMOTE.